KHUÔN DẬP | KHUÔN DẬP CỬA NHÔM

2 3 1 kd2 kd sc

Khuôn dập vuốt